За родитеље и ученике 8. разреда- портал mojasrednjaskola.gov.rs

Маја Милосављевић
Štampa

Прва активност на порталу је доступна за кориснике од 12. априла и намењена јe
пријављивању полагања пријемних испита за специјализована одељења за ученика
са посебним способностима и за средње уметничке школе.

Портал Моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите
електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред
средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и
специјалних школа.

Информације о порталу mojasrednjaskola.gov.rs