Обавештење за ученике и родитеље

Маја Милосављевић
Štampa

ПОШТОВАНИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЉИ,

Према Упутству министарства просвете, науке и технолошког развоја од понедељка, 30.11.2020.године, образовно – васпитни рад за ученике од 5. до 8.разреда одвијаће се искључиво путем наставе на даљину.

Овим Упутством измењен је Клендар образовно – васпитног рада за шк. 2020/2021.годину, тако да се I полугодиште завршава 18.12.2020.године. Ученици су на распусту до 18.01.2021.године.

Од 30.11.2020.године настава се организује путем гугл учионицица и часова на РТС 2 и РТС 3. Ученици ће имати непосредан контакт са наставницима, а наставници ће моћи да евидентирају да ли су ученици присутни на часу. Одсутне ученике сваки предметни наставник уписује у електронски дневник. Сваки ученик је у обавези да се укључи у Гугл учионицу у време предвиђено распоредом. Распоред часова и временска динамика је у прилогу овог обавештења.

Наставници и ученици су у обавези да поштују законске одредбе и мере безбедности када су у онлајн окружењу. Ученици су у обавези да се упознају са правилима комуникације у онлајн окружењу и заштитом података о личности. Од ученика се неће тражити да шаљу фотографије или видео записе у којима се ученици виде да би се спречила свака врста злоупотребе деце у виртуелном простору.

Ученици који не располажу потребним материјалним ресурсима су у обавези да то пријаве разредном старешини како би им се материјал штампао у школи. Ученици који не располажу потребним материјлним ресурсима долазиће два пута недељно у школу да преузму материјал. Разредни старешина ће обавестити ученике о данима за преузимање материјала.

С обзиром да се прво полугодиште завршава 18.12.2020.године извођење закључне оцене омогући ће оцене које су ученици добили у току непосредног васпитно-пбразовног рада од почетка ове шко.лске године и оцене које ће ученицима бити дате у периоду до завршетка првог полугодишта, до 18.12.2020.године. Уколико ученици сматрају да има елемената за већу закључну оцену, могу изузетно да одговарају у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера.

О сатници и датуму писаних провера, ученици ће бити благовремено обавештени од стране предметног наставника или одељенског старешине. Уколико дође до промене распореда часова ученици ће бити благовремено обавештени.

Све потребне информације добијаћете од одељенског старешине. Свака ваша даља комуникација везано за наставу и учење одвијаће се електронским или телефонским путем са одељенским старешином.

Ово обавештење, као и све потребне информације налазиће се и на сајту Школе.

Свим ученицима и родитељима желимо добро здравље и успешан рад током наставе на даљину.

Директор школе
Бора Милошевић

Распоред наставе за ученике од 5.до 8.разреда

Сатница приказивања наставе

Сатница за наставнике