Energija, Voda, Otpad - Učimo se održivom razvoju u školama Srbije

Daliborka Živković
Štampa
Poštovani, 
u skladu sa preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dostavljamo vam linkove koje možete preuzeti sa sajta Fondacije DANA   http://dana.rs/  i staviti na sajt vaše škole kako bi audiovizuelni materija bio dostupan za on line nastavu svim učenicima i nastavnicima koji žele da obrade ovu medjupredmetnu tematiku . 
Detaljan opis projekta možete pročitati na http://dana.rs/index.php/projekti/odrzivi-razvoj-u-skolama .   Napominjemo da je projekat sufinansiran od strane Ministarstva prosvete ya školsku 2019/2020 godinu. 
Usled nemogućnosti da ovu prezentaciju i interaktivne radionice organizujemo u vašim učionicama, uvereni smo da će i ovaj vid informisanja biti jednako uspešan. Ostajemo na raspolaganju za sve dodatne informacije, sugestije, dodatne materijale a naravno i sa realizaciju aktivnosti u direktnom susretu, čim uslovi to dozvole. 
Ovom prilikom želimo svima da se zahvalimo na interesovanju i podršci.